• rules  

  Our Sorrick School rules are:

  • be safe,
  • be respectful,
  • and be ready to learn.

  For following these rules, there are rewards. For a single student, the reward is a Cougar Ticket, for an entire classroom, the reward is a Cougar Team Ticket. To earn more prizes, the students who have received a Cougar Ticket put them into a raffle. Classes who have gotten Team Tickets can earn rewards as a whole class by hitting monthly goals.In our classroom we have a system of green, yellow and red colors. Every student starts the day with a green color, the first time a student misbehaves, he/she has to change his color to yellow and also looses his/her classroom jobs. The next time a student misbehaves, he/she changes his/her color to red. Additionally, the parent(s) of the student receives a call home. The next day, all of the students start with green color again.

  Our classroom expectations are

  1. Follow Directions the first time they are given.
  2. Keep hands, feet and objects to self.
  3. Use kind word.
  4. Be on time and ready to learn.
  5. Raise your hand to be recognized.

  Our classroom consequences are:

  1. Verbal Warning Reminder.
  2. Last one out for recess/ specials.
  3. Student calls home/ spends 5 minutes with teacher at recess.
  4. Parent contact and reflection report.
  5. Referral to the office.

  All students who have not been given referral for behavior will be able to participate in the monthly classroom rewards.  W naszej szkole Sorrick obowiązują następujące zasady zachowania:

  • bądż bezpieczny,
  • respektuj innych,
  • bądź gotów do nauki.

  Nagrodą dla pojedynczego studenta jest tzw. Cougar Ticket, dla całej klasy nagrodą jest Cougar Team Ticket. Aby uczniowie, którzy otrzymali Cougar Ticket dostali nagrody, organizowana jest loteria. Cała clasa również może zarobić na nagrodę, jeśli osiągnie założone w dznym miesiącu cele.W naszej klasie mamy system zielonego, żółtego i czerwonego koloru. Każdy uczeń zaczyna dzień na zielonym kolorze. Jeśli źlesię zachowuje zmienia kolor na żółty i traci możliwość wykonywania klasowych obowiązków. Jeśli ten sam uczeń znowu źle się zachowuje, zmienia kolor  na czerwony. Tym razem rodzice ucznia muszą być powiadomieni. Następnego dnia wszyscy uczniowie znów rozpoczynają dzień na zielonym kolorze.