•  

   

  Homework

  Please return homework Friday, November 15th

   

   

   
  encourage students to read every day for 10-20 minutes.  
  I encourage you to read with your child.
  • Students should practice sight words daily.To make sure students know the sight words, it is very important to practice them at home as well.

   

  Zadanie Domowe:

  Proszę zwrócić zadanie domowe do 15 listopada
   
  Zachęcam uczniów do codziennego czytania, 10-20 minut.
  Zachęcam Państwa do codziennego czytania razem z dzieckiem.
  • Uczniowie powinni codziennie ćwiczyć „sight words”.Aby upewnić się, że uczniowie znają „sight words”, należy ćwiczyć je w domu.